bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej

  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

Od 1 września 2017r. Szkoła Podstawowa nr 2
w Olsztynie zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą –Prawo oświatowe, od dnia
1 września 2017r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2017r. poz.2007) funkcjonuje w dwóch obiektach:

Obiekt 1.:
10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70
tel. 89 524 82 40 kancelaria szkoły
fax 89 524 82 50

Obiekt 2.:
10-560 Olsztyn, ul. Żołnierska 39
tel./fax 89 533 69 61 

e-mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl
www.sp2olsztyn.pl

NIP: 739-12-44-476
Regon: 000716276

Dyrektor szkoły: Iwona Jasińska

Wicedyrektorzy szkoły: Halina Kotlińska, Anna Kotyńska-Buryła, Marcin Dłuski, Konstanty Targoński

Kierownik gospodarczy: Artur Krzywicki

Główny ksiegowy: Anna Bucała


Użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję na przedmiotowy adres skrytki, korzystając ze wzoru “Pismo ogólne”. Adres skrytki: /sp2olsztyn/SkrytkaESP

AktualnościOpublikował: Anna Kotyńska-Buryła
Publikacja dnia: 26.07.2018
Podpisał: Iwona Jasińska
Dokument z dnia: 26.07.2018
Dokument oglądany razy: 20 169