Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jarosława Dąbrowskiego
10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70, mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl

INNOWACJE PEDAGOGICZNE
 

 

W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęto wdrażanie czterech innowacji pedagogicznych, które zostały wpisane do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie:

 

W roku szkolnym 2015/2016 kontynuowano  innowacje: Mali badacze - wielkie odkrycia, Wędrówki po Warmii, Akademia Dwójki i Kolorowy świat wyobraźni oraz rozpoczęto wdrażanie dwóch kolejnych innowacji pedagogicznych:

 

W roku szkolnym 2016/2017 kontynuowano  innowacje: Mali badacze - wielkie odkrycia, Wędrówki po Warmii,  Kolorowy świat wyobraźni, Mały aktor i jego teatr oraz rozpoczęto wdrażanie trzech kolejnych innowacji pedagogicznych:                                     

Akademia Dwójki II (nr I.59/16); lata szkolne 2016/2017 i 2017/2018                                                                           

Wędrując przez świat eksperymentów (nr I.60/16); lata szkolne 2016/2017-2017/2018

Czytam, piszę, programuję  (nr IP.65/2016) na lata szkolne 2016/2017-2018/2019

 

W roku szkolnym 2017/2018 wdrażano kolejną innowację 

 

Pięć zmysłów i nie tylko. Jak zrozumieć otaczający mnie świat?

 

 

 

Nazwa  innowacji:

Mali badacze – wielkie odkrycia

Autor/autorzy innowacji

 

mgr Jolanta Dzieniszewska

Osoby wprowadzające innowację:

 

mgr Jolanta Dzieniszewska

Rodzaj innowacji:

 

programowo-organizacyjna

Innowacja trwa od:

 lata szkolne  2014/2015 – 2016/2017

Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody organu prowadzącego na finansowanie:

 

Zajęcia prowadzone w ramach art. 42 Karty Nauczyciela

Opis zasad innowacji:

Innowacja programowo - organizacyjna dla uczniów  pierwszego etapu edukacyjnego polega na  poszerzeniu oferty edukacyjnej o ciekawą formę rozwijającą postawy badawcze uczniów  poprzez projektowanie, eksperymentowanie  oraz przeprowadzanie  eksperymentów naukowych. Proponowane zajęcia będą rozwijać u uczniów  umiejętności rozwiązywania problemów, rozbudzać umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia, kształtować  umiejętności formułowania i testowania własnych hipotez oraz kształtować umiejętności pracy w zespole i skutecznego porozumiewania się w swoim środowisku.

Zajęcia  odbywać się będą w wymiarze 2 godzin,  co dwa tygodnie od klasy pierwszej do klasy trzeciej w latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017.

Pierwszy rok wdrażania innowacji
Podsumowanie wdrażania innowacji

  

Nazwa  innowacji:

Wędrówki po Warmii

Autor/autorzy innowacji

 

mgr  Anna Szałkowska

Osoby wprowadzające innowację:

 

mgr Anna Szałkowska

Rodzaj innowacji:

 

programowo- metodyczna

Innowacja trwa od:

  lata szkolne 2014/2015 – 2015/2016

Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody organu prowadzącego na finansowanie:

 

Zajęcia prowadzone w ramach art. 42 Karty Nauczyciela

Opis zasad innowacji:

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu historii i społeczeństwa w zakresie edukacji regionalnej ma na celu wywołanie wśród uczniów zainteresowania regionem, tradycją, zwyczajami, językiem, zbudowanie  więzi emocjonalnej z „małą ojczyzną”. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo  w formie  wycieczek, zajęć w muzeach, spotkań z ciekawymi ludźmi z regionu w latach szkolnych 2014/2015- 2015/2016.

Pierwszy rok wdrażania innowacji
Drugi rok wdrażania innowacji

 

Nazwa  innowacji:

Akademia „Dwójki”

Autor/autorzy innowacji

 

mgr  Halina Kotlińska

Osoby wprowadzające innowację:

 

mgr Halina Kotlińska, mgr Bogumiła Berlińska,
mgr Joanna Bieniecka, mgr Sylwia Kuca, mgr Lidia Marciniuk ,mgr Anna Szałkowska, mgr Anna Matraś,
mgr Jolanta Szewczyk

Rodzaj innowacji:

 

organizacyjno-metodyczna

Innowacja trwa od:

 

  lata szkolne 2014/2015 – 2015/2016

Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody organu prowadzącego na finansowanie:

Zajęcia prowadzone w ramach art. 42 Karty Nauczyciela

Opis zasad innowacji:

Innowacja pedagogiczna obejmuje treści edukacji ekologiczno-przyrodniczej, edukacji regionalnej działalności artystycznej oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Celem innowacji jest wspieranie rozwoju ucznia poprzez  rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i pasji, nabywanie przez uczniów umiejętności zdobywania i przekazywania wiedzy i doświadczenia dzięki uczeniu się w zespole, uczeniu innych i uczeniu się od innych. Innowacja oparta jest na trzech strategiach: dydaktyczno-informacyjnej, badawczej i problemowej, w ramach których nauczyciele  biorący udział w przedsięwzięciu będą dobierać właściwe dla określonych zespołów uczniów z  klas III- VI  metody i formy pracy z wykorzystaniem  narzędzi TIK. Wdrożenie innowacji  organizacyjo-metodycznej  Akademia „Dwójki” wzbogaci ofertę szkoły, wpłynie na tworzenie w szkole atmosfery nauki i twórczości, specjalnemu budowaniu postaw uczniów charakteryzujących się gotowością do podejmowania wysiłku samodzielnego zdobywania wiedzy i kierowaniem  rozwojem własnym.Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 1 godziny w tym 8 dwugodzinnych sesji przez dwa lata  w latach szkolnych 2014/2015- 2015/2016

Pierwszy rok wdrażania innowacji
Drugi rok wdrażania innowacji ramka

 

 

 

Nazwa  innowacji:

Kolorowy Świat Wyobraźni -  zajęcia twórczej plastyki

Autor  innowacji

mgr  Grażyna Michałowska

Osoba wprowadzająca innowację:

mgr  Grażyna Michałowska

Rodzaj innowacji:

 

programowo - metodyczna

Innowacja trwa od:

 

 lata szkolnych 2014/2015 (odII półrocza)– 2016/2017

Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody organu prowadzącego na finansowanie:

Zajęcia prowadzone w ramach art. 42 Karty Nauczyciela

Opis zasad innowacji:

Innowacja  będzie realizowana w postaci cyklicznych zajęć artystycznych z różnych dziedzin sztuki plastyki, między innymi:  malarstwo, rysunki, rzeźbiarstwo, kaligrafia, architektura, grafika, scenografia.

Innowacyjny sposób edukacji będzie polegał na tym, że przez własne doświadczenia i twórczą zabawę dzieci w sposób atrakcyjny będą poznawały sztukę, pojęcia z nią związane oraz będą tworzyć prace, w których przekażą swoje emocje czy poglady zawierające w sobie formy sztuki.

Charakter programowo- metodyczny innowacji bazuje na doświadczeniu zawodowym nauczycielki, jej wiedzy metodycznej, pedagogicznej w rozwój uczniów, obejmuje indywidualizację zdolności twórczych dzieci, ich motywację do podejmowania  aktywności twórczej.

Wdrożenie innowacji wpłynie na tworzenie w szkole atmosfery twórczości, sprzyjającej przygotowaniu uczniów do aktywnego uczestnictwa w  życiu  kulturalnym i  wyrabianiu  otwartej postawy wobec sztuki. Zajęcia  przewidziane są dla uczniów klas I-III w dwóch 12 osobowych grupach, co dwa tygodnie, w wymiarze dwóch godzin dla każdej grupy

Pierwszy rok wdrażania innowacji
Drugi i trzeci rok wdrażania innowacji   
Raport z realizacji innowacji
Raport
 
 
 
Nazwa  innowacji:   Mały aktor i jego teatr – zajęcia rozwijające zainteresowania  teatralne uczniów klas I-III

Autor/autorzy innowacji

 

mgr Iwona Tankielun

Osoby wprowadzające innowację:

 

mgr Iwona Tankielun

Rodzaj innowacji:

 

programowo-metodyczna

Innowacja trwa od:

 

 2015/2016 – 2017/2018

Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody organu prowadzącego na finansowanie:

 

Zajęcia prowadzone będą  w ramach art. 42 Karty Nauczyciela

Opis zasad innowacji:

Innowacje będą realizowane w postaci cyklicznych zajęć artystycznych z różnych dziedzin sztuki teatralnej, między innymi, ćwiczenia dramowe, zabawy parateatralne,  prezentowanie się na scenie.

Innowacyjny sposób edukacji będzie polegał na tym, że przez własne doświadczenie i tworczą zabawę  dzieci będą zdobywały umiejętności odczytywania i wyrażania  ruchem, gestem
 i mimika przeżyć i odczuć ludzi. Staną się samodzielne
 i kreatywnie rozwiną umiejętności twórcze, świadomie będą uczestniczyć w tworzeniu  życia kulturalnego i artystycznego szkoły. Charakter programowo-metodyczny innowacji bazuje na doświadczeniu  zawodowym  nauczyciela, jego wiedzy metodycznej. Wdrożenie innowacji wpłynie na tworzenie
w szkole atmosfery twórczej, sprzyjającej przygotowaniu uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturowym

 i wyrabianiu otwartej postawy wobec sztuki. Zajęcia  przewidziane są dla uczniów klas I-III w grupie  12-15 osobowej w wymiarze 1 godziny w tygodniu.

 

 

Nazwa  innowacji:

 

  Cztery żywioły  – program rozwijający kreatywność dziecka

 

Autor/autorzy innowacji

 

mgr Małgorzata Mierzyńska

Osoby wprowadzające innowację:

 

mgr Małgorzata Mierzyńska

Rodzaj innowacji:

 

programowo-metodyczna

Innowacja trwa od:

 

 2015/2016

Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody organu prowadzącego na finansowanie:

 

Zajęcia prowadzone będą  w ramach art. 42 Karty Nauczyciela w klasie trzeciej

Opis zasad innowacji:

Innowacja rozwija kreatywność i ciekawość dziecka. Ideą  przewodnią jest przybliżenie dzieciom wiadomości o czterech żywiołach - Ziemi, Wody, Ognia i Powietrza. Założenia  programu opierają się na fundamentach nowoczesnej edukacji, czyli na odpowiedzialnym uczeniu się poprzez doświadczenie, badanie i porządkowanie poznanego świata. Innowacja nakreśla sylwetkę ucznia kreatywnego, poszukującego i ukierunkowanego na doświadczenie, eksperymentowanie, projektowanie, badanie, tworzenie, działanie i zdobywanie nowych umiejętności. Nowatorstwo polegać będzie na innowacyjnej formie organizacji zajęć  (zajęcia terenowe, wycieczki dydaktyczne, spotkania  z ekspertami, tworzenie i realizowanie projektów). Realizacja innowacji wpłynie na wszechstronny rozwój dziecka, ponieważ będą mogły poszerzać swoją wiedzę, badać i tworzyć.  Wzrosną ich kompetencje  praktyczne i społeczne.

Zajęcia przewidziane są dla 24  uczniów klasy trzeciej
w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2015/2016 w ramach  art. 42 Karty Nauczyciela.

 

opis wdrażania innowacji

 

 

Nazwa  innowacji:

 Czytam, piszę, programuję

Autor/autorzy innowacji

 

mgr Anna Kotyńska-Buryła

Osoby wprowadzające innowację:

 

mgr Anna Kotyńska-Buryła

Rodzaj innowacji:

metodyczna

Innowacja trwa od:

 lata szkolne  2016/2017-2018/2019

Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody organu prowadzącego na finansowanie:

 

Program innowacji przewiduje włączenie nauki programowania do edukacji formalnej podczas zajęć komputerowych (10-12 godzin lekcyjnych z rocznego szkolnego planu nauczania) i lekcji języka polskiego (5-10 godzin z rocznego szkolnego planu nauczania) w cyklu 3-letnim.Łącznie zakłada się przeprowadzenie 30-36 godzin zajęć komputerowych i 15-30 godzin zajęć języka polskiego jako zajęć z programowania w cyklu 3-letnim.

Opis zasad innowacji:

Innowacja Czytam, piszę programuję zakłada nabywanie kompetencji związanych z nauką programowania z komputerem i bez komputera podczas zajęć komputerowych i lekcji języka polskiego

Pierwszy rok wdrażania innowacji

           Sprawozdanie

 

 

  

Nazwa  innowacji:

 

  Wędrując przez świat eksperymentów

 

Autor/autorzy innowacji

 

mgr Karolina Ziółkowska

Osoby wprowadzające innowację:

 

mgr Karolina Ziółkowska

Rodzaj innowacji:

 

programowo-metodyczna

Innowacja trwa od:

 

 lata szkolne  2016/2017-2017/2018

Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody organu prowadzącego na finansowanie:

 

Innowacja będzie realizowana w ramach zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania przyrodnicze uczniów.

Opis zasad innowacji:

  Podczas realizacji innowacji uczniowie będą uczestniczyć w eksperymentach, a opiekun stworzy  dzieciom odpowiednie warunki do działania i  do swobodnego zdobywania informacji o przyrodzie za pomoc zmysłów.  Pobudzi do kreatywności i kształtowania poczucia własnej wartości. Treści programu pozwalają na dokładniejsze pogłębienie i rozszerzenie wiadomości, których nie można zrealizować na lekcjach przyrody ze względu na ograniczenia czasowe. W innowacji tej nauczyciel służy pomocą, gdy dziecko się zwróci o nią, gdy jest to konieczne. Nie wymaga od uczniów wyciągania wniosków, lecz daje dzieciom przestrzeń do zabawy do doświadczania. Każde zajęcia zaczynać się będą zabawą  społeczną  po to, by pobudzić zmysły dzieci do kreatywności. Wpływać to również będzie na współpracę między uczniami. Po każdych trzech miesiącach wspólnej zabawy uczestnicy będą zapraszać młodsze klasy do wspólnego eksperymentowania.

 

Pierwszy rok wdrażania innowacji

 

 

nazwa  innowacji:

 Akademia „Dwójki” II

Autor/autorzy innowacji

 

mgr  Halina Kotlińska

Osoby wprowadzające innowację:

 mgr Bogumiła Berlińska, mgr Joanna Bieniecka, mgr Anna Klimek, mgr Halina Kotlińska, mgr Sylwia Kuca, mgr Lidia Marciniuk, mgr Anna Matraś, mgr Magdalena Sydoruk, mgr Anna Szałkowska, mgr Jolanta Szewczyk, mgr Karolina Ziółkowska

Rodzaj innowacji:

 

organizacyjno-metodyczna

Okres wdrażania innowacji:

 

lata szkolne 2016/2017 – 2017/2018

Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody organu prowadzącego na finansowanie:

Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania prowadzone w ramach art. 42 Karty Nauczyciela oraz w wolontariacie, sesje prowadzone dla uczniów klas trzecich w ramach obowiązkowych zajęć edukacji wczesnoszkolnej

Opis zasad innowacji:

Innowacja pedagogiczna obejmuje treści edukacji ekologiczno-przyrodniczej, edukacji historycznej, regionalnej, działalności artystycznej oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Celem innowacji jest wspieranie rozwoju ucznia poprzez  rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i pasji, nabywanie przez uczniów umiejętności zdobywania i przekazywania wiedzy i doświadczenia dzięki uczeniu się w zespole, uczeniu innych i uczeniu się od innych. Innowacja oparta jest na trzech strategiach: dydaktyczno-informacyjnej, badawczej i problemowej, w ramach których nauczyciele  biorący udział w przedsięwzięciu będą dobierać właściwe dla określonych zespołów uczniów z  klas III - VI  metody i formy pracy z wykorzystaniem  narzędzi TIK. Wdrożenie innowacji  organizacyjo-metodycznej  Akademia „Dwójki” wzbogaci ofertę szkoły, wpłynie na tworzenie w szkole atmosfery nauki i twórczości, posłuży specjalnemu budowaniu postaw uczniów charakteryzujących się gotowością do podejmowania wysiłku samodzielnego zdobywania wiedzy i kierowaniu  rozwojem własnym. Sesje Akademii będą odbywać się  8 razy w roku szkolnym w latach  2016/2017- 2017/2018.

Raport z realizacji innowacji

    raport z realizacji innowacji                            

 

    podsumowanie innowacji

 

 

Nazwa  innowacji:

Pięć zmysłów i nie tylko. Jak zrozumieć otaczający mnie świat?”

Autor/autorzy innowacji

 

mgr Agata Kozłowska

Osoby wprowadzające innowację:

 

mgr Agata Kozłowska

Rodzaj innowacji:

 innowacja programowa, metodyczna

Innowacja trwa od:

 lata szkolne 2017/2018

 

Zajęcia prowadzone w ramach art. 42 Karty Nauczyciela

Opis zasad innowacji:

Program przewidziany jest do realizacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie dla uczniów klas I-VII w formie zajęć  korekcyjno- kompensacyjnych, społecznie w wymiarze 1 godziny tygodniowo w formie zajęć typu jeden na jeden, dwa na jeden.

Podstawowym założeniem programu będzie  łączenie  zabawy z oddziaływaniem terapeutycznym za pomocą metody integracji sensorycznej. Istotą pracy w tym programie będzie kształtowanie adekwatnej reakcji adaptacyjnej w oparciu o dane sensoryczne. Będzie to taka integracja wrażeń zmysłowych, by mogły one być użyte w celowym działaniu. A zatem dzięki temu procesowi mózg ucznia otrzyma informacje ze wszystkich zmysłów, lokalizując je, rozpoznając, segregując, interpretując i integrując ze sobą, połączy je ze wcześniejszymi doświadczeniami. Odpowiedzią będzie adekwatna reakcja, która jest podstawą celowego działania ucznia.Wspólne działanie ucznia z terapeutą pozwoli zrozumieć, do jakich celów służą jego zmysły, jak je doświadczać i na nie reagować.

Dzięki programowi uczeńzbuduje pewność siebie, nauczy się współpracy, komunikacji, podejmowania inicjatywy, a w konsekwencji-usprawni odbiór bodźców sensorycznych.Podczas pokonywania trudności, samodzielnego wykonywania działań przez ucznia, wzrośnie jego poczucie własnej wartości i wiara we własne siły, co pozytywnie go wzmocni.

Uczenie odbywa się poprzez zmysły i bez informacji docierających do naszego systemu nerwowego nie byłoby uczenia się ani rozwoju. Codziennie tysiące wrażeń docierają do naszego ciała przez zmysły. Od integracji podstawowych układów zmysłowych  zależą

skomplikowane procesy percepcji wzrokowej, słuchowej, pamięci, uwagi, mowy, umiejętności czytania i pisania. Efektem prawidłowej integracji wrażeń przedsionkowych i czuciowych dziecka będzie rozwój percepcji schematu własnego ciała (somatognozja). Odbiór wrażeń z poszczególnych układów wpłynie na funkcje motoryczne ruchów ucznia (praksja). Znajdzie to odzwierciedlenie w planowaniu, sekwencyjności i nabywaniu koordynacji ruchów, w sprawności manualnej i lateralizacji ucznia oraz rozwoju jego samoobsługi, przyswajaniu technik szkolnych takich jak: umiejętność pisania, rysowania, czytania, posługiwanie się różnorodnymi narzędziami. Wdrożenie innowacji programowo- metodycznej  Pięć zmysłów i nie tylko. Jak zrozumieć otaczający mnie świat?wzbogaci ofertę szkoły, wpłynie na  funkcjonowanie placówki: podniesienie efektywności kształcenia i wychowania, wzbogaci ofertę edukacyjną,usprawni proces diagnostyczny. Innowacja przewidziana jest na rok szkolny 2017/2018.

 

Nazwa  innowacji:

 

  Wędrując przez świat eksperymentów

 

Autor/autorzy innowacji

 

mgr Karolina Ziółkowska

Osoby wprowadzające innowację:

 

mgr Karolina Ziółkowska

Rodzaj innowacji:

 

programowo-metodyczna

Innowacja trwa od:

 

 lata szkolne  2016/2017-2017/2018

Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody organu prowadzącego na finansowanie:

 

Innowacja będzie realizowana w ramach zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania przyrodnicze uczniów.

Opis zasad innowacji:

  Podczas realizacji innowacji uczniowie będą uczestniczyć w eksperymentach, a opiekun stworzy  dzieciom odpowiednie warunki do działania i  do swobodnego zdobywania informacji o przyrodzie za pomoc zmysłów.  Pobudzi do kreatywności i kształtowania poczucia własnej wartości. Treści programu pozwalają na dokładniejsze pogłębienie i rozszerzenie wiadomości, których nie można zrealizować na lekcjach przyrody ze względu na ograniczenia czasowe. W innowacji tej nauczyciel służy pomocą, gdy dziecko się zwróci o nią, gdy jest to konieczne. Nie wymaga od uczniów wyciągania wniosków, lecz daje dzieciom przestrzeń do zabawy do doświadczania. Każde zajęcia zaczynać się będą zabawą  społeczną  po to, by pobudzić zmysły dzieci do kreatywności. Wpływać to również będzie na współpracę między uczniami. Po każdych trzech miesiącach wspólnej zabawy uczestnicy będą zapraszać młodsze klasy do wspólnego eksperymentowania.

 

Pierwszy rok wdrażania innowacji

 

 

nazwa  innowacji:

 Akademia „Dwójki” II

Autor/autorzy innowacji

 

mgr  Halina Kotlińska

Osoby wprowadzające innowację:

 mgr Bogumiła Berlińska, mgr Joanna Bieniecka, mgr Anna Klimek, mgr Halina Kotlińska, mgr Sylwia Kuca, mgr Lidia Marciniuk, mgr Anna Matraś, mgr Magdalena Sydoruk, mgr Anna Szałkowska, mgr Jolanta Szewczyk, mgr Karolina Ziółkowska

Rodzaj innowacji:

 

organizacyjno-metodyczna

Okres wdrażania innowacji:

 

lata szkolne 2016/2017 – 2017/2018

Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody organu prowadzącego na finansowanie:

Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania prowadzone w ramach art. 42 Karty Nauczyciela oraz w wolontariacie, sesje prowadzone dla uczniów klas trzecich w ramach obowiązkowych zajęć edukacji wczesnoszkolnej

Opis zasad innowacji:

Innowacja pedagogiczna obejmuje treści edukacji ekologiczno-przyrodniczej, edukacji historycznej, regionalnej, działalności artystycznej oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Celem innowacji jest wspieranie rozwoju ucznia poprzez  rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i pasji, nabywanie przez uczniów umiejętności zdobywania i przekazywania wiedzy i doświadczenia dzięki uczeniu się w zespole, uczeniu innych i uczeniu się od innych. Innowacja oparta jest na trzech strategiach: dydaktyczno-informacyjnej, badawczej i problemowej, w ramach których nauczyciele  biorący udział w przedsięwzięciu będą dobierać właściwe dla określonych zespołów uczniów z  klas III - VI  metody i formy pracy z wykorzystaniem  narzędzi TIK. Wdrożenie innowacji  organizacyjo-metodycznej  Akademia „Dwójki” wzbogaci ofertę szkoły, wpłynie na tworzenie w szkole atmosfery nauki i twórczości, posłuży specjalnemu budowaniu postaw uczniów charakteryzujących się gotowością do podejmowania wysiłku samodzielnego zdobywania wiedzy i kierowaniu  rozwojem własnym. Sesje Akademii będą odbywać się  8 razy w roku szkolnym w latach  2016/2017- 2017/2018.

 

 

Nazwa  innowacji:

Pięć zmysłów i nie tylko. Jak zrozumieć otaczający mnie świat?”

Autor/autorzy innowacji

 

mgr Agata Kozłowska

Osoby wprowadzające innowację:

 

mgr Agata Kozłowska

Rodzaj innowacji:

 innowacja programowa, metodyczna

Innowacja trwa od:

 lata szkolne 2017/2018

 

Zajęcia prowadzone w ramach art. 42 Karty Nauczyciela

Opis zasad innowacji:

Program przewidziany jest do realizacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie dla uczniów klas I-VII w formie zajęć  korekcyjno- kompensacyjnych, społecznie w wymiarze 1 godziny tygodniowo w formie zajęć typu jeden na jeden, dwa na jeden.

Podstawowym założeniem programu będzie  łączenie  zabawy z oddziaływaniem terapeutycznym za pomocą metody integracji sensorycznej. Istotą pracy w tym programie będzie kształtowanie adekwatnej reakcji adaptacyjnej w oparciu o dane sensoryczne. Będzie to taka integracja wrażeń zmysłowych, by mogły one być użyte w celowym działaniu. A zatem dzięki temu procesowi mózg ucznia otrzyma informacje ze wszystkich zmysłów, lokalizując je, rozpoznając, segregując, interpretując i integrując ze sobą, połączy je ze wcześniejszymi doświadczeniami. Odpowiedzią będzie adekwatna reakcja, która jest podstawą celowego działania ucznia.Wspólne działanie ucznia z terapeutą pozwoli zrozumieć, do jakich celów służą jego zmysły, jak je doświadczać i na nie reagować.

Dzięki programowi uczeńzbuduje pewność siebie, nauczy się współpracy, komunikacji, podejmowania inicjatywy, a w konsekwencji-usprawni odbiór bodźców sensorycznych.Podczas pokonywania trudności, samodzielnego wykonywania działań przez ucznia, wzrośnie jego poczucie własnej wartości i wiara we własne siły, co pozytywnie go wzmocni.

Uczenie odbywa się poprzez zmysły i bez informacji docierających do naszego systemu nerwowego nie byłoby uczenia się ani rozwoju. Codziennie tysiące wrażeń docierają do naszego ciała przez zmysły. Od integracji podstawowych układów zmysłowych  zależą

skomplikowane procesy percepcji wzrokowej, słuchowej, pamięci, uwagi, mowy, umiejętności czytania i pisania. Efektem prawidłowej integracji wrażeń przedsionkowych i czuciowych dziecka będzie rozwój percepcji schematu własnego ciała (somatognozja). Odbiór wrażeń z poszczególnych układów wpłynie na funkcje motoryczne ruchów ucznia (praksja). Znajdzie to odzwierciedlenie w planowaniu, sekwencyjności i nabywaniu koordynacji ruchów, w sprawności manualnej i lateralizacji ucznia oraz rozwoju jego samoobsługi, przyswajaniu technik szkolnych takich jak: umiejętność pisania, rysowania, czytania, posługiwanie się różnorodnymi narzędziami. Wdrożenie innowacji programowo- metodycznej  Pięć zmysłów i nie tylko. Jak zrozumieć otaczający mnie świat?wzbogaci ofertę szkoły, wpłynie na  funkcjonowanie placówki: podniesienie efektywności kształcenia i wychowania, wzbogaci ofertę edukacyjną,usprawni proces diagnostyczny. Innowacja przewidziana jest na rok szkolny 2017/2018.

 

Nazwa  innowacji:

 

  Wędrując przez świat eksperymentów

 

Autor/autorzy innowacji

 

mgr Karolina Ziółkowska

Osoby wprowadzające innowację:

 

mgr Karolina Ziółkowska

Rodzaj innowacji:

 

programowo-metodyczna

Innowacja trwa od:

 

 lata szkolne  2016/2017-2017/2018

Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody organu prowadzącego na finansowanie:

 

Innowacja będzie realizowana w ramach zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania przyrodnicze uczniów.

Opis zasad innowacji:

  Podczas realizacji innowacji uczniowie będą uczestniczyć w eksperymentach, a opiekun stworzy  dzieciom odpowiednie warunki do działania i  do swobodnego zdobywania informacji o przyrodzie za pomoc zmysłów.  Pobudzi do kreatywności i kształtowania poczucia własnej wartości. Treści programu pozwalają na dokładniejsze pogłębienie i rozszerzenie wiadomości, których nie można zrealizować na lekcjach przyrody ze względu na ograniczenia czasowe. W innowacji tej nauczyciel służy pomocą, gdy dziecko się zwróci o nią, gdy jest to konieczne. Nie wymaga od uczniów wyciągania wniosków, lecz daje dzieciom przestrzeń do zabawy do doświadczania. Każde zajęcia zaczynać się będą zabawą  społeczną  po to, by pobudzić zmysły dzieci do kreatywności. Wpływać to również będzie na współpracę między uczniami. Po każdych trzech miesiącach wspólnej zabawy uczestnicy będą zapraszać młodsze klasy do wspólnego eksperymentowania.

 

Pierwszy rok wdrażania innowacji

 

 

nazwa  innowacji:

 Akademia „Dwójki” II

Autor/autorzy innowacji

 

mgr  Halina Kotlińska

Osoby wprowadzające innowację:

 mgr Bogumiła Berlińska, mgr Joanna Bieniecka, mgr Anna Klimek, mgr Halina Kotlińska, mgr Sylwia Kuca, mgr Lidia Marciniuk, mgr Anna Matraś, mgr Magdalena Sydoruk, mgr Anna Szałkowska, mgr Jolanta Szewczyk, mgr Karolina Ziółkowska

Rodzaj innowacji:

 

organizacyjno-metodyczna

Okres wdrażania innowacji:

 

lata szkolne 2016/2017 – 2017/2018

Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody organu prowadzącego na finansowanie:

Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania prowadzone w ramach art. 42 Karty Nauczyciela oraz w wolontariacie, sesje prowadzone dla uczniów klas trzecich w ramach obowiązkowych zajęć edukacji wczesnoszkolnej

Opis zasad innowacji:

Innowacja pedagogiczna obejmuje treści edukacji ekologiczno-przyrodniczej, edukacji historycznej, regionalnej, działalności artystycznej oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Celem innowacji jest wspieranie rozwoju ucznia poprzez  rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i pasji, nabywanie przez uczniów umiejętności zdobywania i przekazywania wiedzy i doświadczenia dzięki uczeniu się w zespole, uczeniu innych i uczeniu się od innych. Innowacja oparta jest na trzech strategiach: dydaktyczno-informacyjnej, badawczej i problemowej, w ramach których nauczyciele  biorący udział w przedsięwzięciu będą dobierać właściwe dla określonych zespołów uczniów z  klas III - VI  metody i formy pracy z wykorzystaniem  narzędzi TIK. Wdrożenie innowacji  organizacyjo-metodycznej  Akademia „Dwójki” wzbogaci ofertę szkoły, wpłynie na tworzenie w szkole atmosfery nauki i twórczości, posłuży specjalnemu budowaniu postaw uczniów charakteryzujących się gotowością do podejmowania wysiłku samodzielnego zdobywania wiedzy i kierowaniu  rozwojem własnym. Sesje Akademii będą odbywać się  8 razy w roku szkolnym w latach  2016/2017- 2017/2018.

 

 

Nazwa  innowacji:

Pięć zmysłów i nie tylko. Jak zrozumieć otaczający mnie świat?”

Autor/autorzy innowacji

 

mgr Agata Kozłowska

Osoby wprowadzające innowację:

 

mgr Agata Kozłowska

Rodzaj innowacji:

 innowacja programowa, metodyczna

Innowacja trwa od:

 lata szkolne 2017/2018

 

Zajęcia prowadzone w ramach art. 42 Karty Nauczyciela

Opis zasad innowacji:

Program przewidziany jest do realizacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie dla uczniów klas I-VII w formie zajęć  korekcyjno- kompensacyjnych, społecznie w wymiarze 1 godziny tygodniowo w formie zajęć typu jeden na jeden, dwa na jeden.

Podstawowym założeniem programu będzie  łączenie  zabawy z oddziaływaniem terapeutycznym za pomocą metody integracji sensorycznej. Istotą pracy w tym programie będzie kształtowanie adekwatnej reakcji adaptacyjnej w oparciu o dane sensoryczne. Będzie to taka integracja wrażeń zmysłowych, by mogły one być użyte w celowym działaniu. A zatem dzięki temu procesowi mózg ucznia otrzyma informacje ze wszystkich zmysłów, lokalizując je, rozpoznając, segregując, interpretując i integrując ze sobą, połączy je ze wcześniejszymi doświadczeniami. Odpowiedzią będzie adekwatna reakcja, która jest podstawą celowego działania ucznia.Wspólne działanie ucznia z terapeutą pozwoli zrozumieć, do jakich celów służą jego zmysły, jak je doświadczać i na nie reagować.

Dzięki programowi uczeńzbuduje pewność siebie, nauczy się współpracy, komunikacji, podejmowania inicjatywy, a w konsekwencji-usprawni odbiór bodźców sensorycznych.Podczas pokonywania trudności, samodzielnego wykonywania działań przez ucznia, wzrośnie jego poczucie własnej wartości i wiara we własne siły, co pozytywnie go wzmocni.

Uczenie odbywa się poprzez zmysły i bez informacji docierających do naszego systemu nerwowego nie byłoby uczenia się ani rozwoju. Codziennie tysiące wrażeń docierają do naszego ciała przez zmysły. Od integracji podstawowych układów zmysłowych  zależą

skomplikowane procesy percepcji wzrokowej, słuchowej, pamięci, uwagi, mowy, umiejętności czytania i pisania. Efektem prawidłowej integracji wrażeń przedsionkowych i czuciowych dziecka będzie rozwój percepcji schematu własnego ciała (somatognozja). Odbiór wrażeń z poszczególnych układów wpłynie na funkcje motoryczne ruchów ucznia (praksja). Znajdzie to odzwierciedlenie w planowaniu, sekwencyjności i nabywaniu koordynacji ruchów, w sprawności manualnej i lateralizacji ucznia oraz rozwoju jego samoobsługi, przyswajaniu technik szkolnych takich jak: umiejętność pisania, rysowania, czytania, posługiwanie się różnorodnymi narzędziami. Wdrożenie innowacji programowo- metodycznej  Pięć zmysłów i nie tylko. Jak zrozumieć otaczający mnie świat?wzbogaci ofertę szkoły, wpłynie na  funkcjonowanie placówki: podniesienie efektywności kształcenia i wychowania, wzbogaci ofertę edukacyjną,usprawni proces diagnostyczny. Innowacja przewidziana jest na rok szkolny 2017/2018.

 

 

 
 
 

Pięć zmysłów i nie tylko. Jak zrozumieć otaczający mnie świat?”