Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jarosława Dąbrowskiego
10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70, mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
 

10 września 2015 r. podjęto uchwałę Rady Pedagogicznej o przystąpieniu do realizacji projektu ,,Szkoła Promująca Zdrowie"

Celem działania jest tworzenie warunków/ fizycznych i społecznych/, sprzyjających ochronie i pomnażaniu zdrowiu, dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej. Kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego trybu życia, a także podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych.

Zapoznano  Radę Pedagogiczną z zasadami tworzenia SzPZ, powołano koordynatora oraz szkolny zespół ds. promocji zdrowia składającego się z przedstawicieli uczniów, rodziców, pracowników pedagogicznych i administracyjnych, szkolnejsłużby zdrowia.

 

Koordynatorem Szkolnego Zespołu Promocji  Zdrowia jest Agata Kozłowska, nauczyciel- terapeuta.

  •  
  •  

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE TWORZY WARUNKI I PODEJMUJE DZIAŁANIA, KTÓRE SPRZYJAJĄ:

  • dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej,
  • podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań  na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Szkoła promująca zdrowie to siedlisko (czyli miejsce, w którym żyje, pracuje, uczy i bawi się wielu ludzi, obowiązują w nim specyficzne normy i prawa, każdemu przypisane są pewne obowiązki), w którym społeczność szkolna - pracownicy i uczniowie:

  • podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia przez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego
  • uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć przez edukację zdrowotną rozwój osobisty, społeczny i zawodowy
  • zachęcają innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podobnych działań przez otwartość i dialog, partnerstwo, współdziałanie

1 września 2015r. weszło w życie rozporządzenie o żywności w szkołach

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1256).

Rozporządzenie określa:
•    warunki jakie musi spełniać żywność sprzedawana dzieciom i młodzieży w sklepikach szkolnych (załącznik nr 1 do rozporządzenia),
•    żywność podawaną uczniom w szkolnych stołówkach (załącznik nr 2 do rozporządzenia).
 
Treść rozporządzenia o tym, co można sprzedawać w sklepikach szkolnych oraz co podawać w stołówkach szkolnych, można pobrać tutaj.

 

 

 Otrzymaliśmy Akty Przynależności do grupy szkół i placówek ubiegających się

o  Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty ,,Szkoła Promująca Zdrowie"

 

27 października 2016 r. w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele społeczności szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego województwa. Uroczystość zaszczycili: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Radosław Gruss z Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej i Marcin Milkowski - terapeuta uzależnień z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Dariusz Wasiela – dyrektor i Dariusz Klimek –z sekcji promocji Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie, zaproszeni goście, rodzice uczniów, przedstawiciele organizacji wspierających pracę szkół. Konferencję prowadziła Anna Zdaniukiewicz- wojewódzki koordynator Szkół Promujących Zdrowie. Spotkanie zainaugurował wykład prof.nadzw. dr hab. Krzysztofa Wojcieszka z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie Pryncypia wychowania w szkole promującej zdrowie.  Podczas konferencji placówki miały możliwość autoprezentacji swoich dokonań, zaprezentowano projekty promujące zdrowie. Siedemnastu placówkom wręczono Certyfikaty a  dziewięciu placówkom, w tym Szkole Podstawowej nr 2 im Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie - Akty Przynależności do grupy szkół i placówek ubiegających się o  Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty ,,Szkoła Promująca Zdrowie". Nasza szkoła przygotowała  małą autoprezentację naszej placówki. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im Jarosława Dąbrowskiego reprezentowały: Iwona Jasińska - dyrektor szkoły, Agata Kozłowska - szkolny koordynator Szkoły Promującej Zdrowie, Elżbieta Strzałka – pedagog szkolny, rodzic.  Uroczystość uświetniły występy młodzieży gimnazjalnej. Placówki uczestniczące w konferencji przygotowały zdrowy i smaczny poczęstunek.

 

Od września 2015 r. szkoła realizuje projekt Szkół Promujących Zdrowie. Naszym celem jest ubieganie się o Wojewódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Staramy się i stwarzamy warunki, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej. Kształtujemy motywację, wiedzę i umiejętności zdrowego stylu życia, a także podejmujemy działania na rzecz zdrowia własnego i innych.