Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jarosława Dąbrowskiego
10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70, mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl

 

KLASY DWUJĘZYCZNE

Oddział  dwujęzyczny z językiem angielskim

 

W roku szkolnym 2017/2018 poszerzyliśmy ofertę szkoły o oddział dwujęzyczny na poziomie klasy siódmej.

Rekrutacja polegała na wyłonieniu kandydatów spośród chętnych, którzy przystąpili do testu predyspozycji językowych.

Zainteresowanie nauczaniem dwujęzycznym, pomimo niewielkiej znajomości tej formy nauki wśród rodziców i uczniów, było bardzo duże. 28 uczniów z najwyższą liczbą punktów zostało zakwalifikowanych do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim.

W roku szkolnym 2017/2018 przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie są geografia, biologia i matematyka. Tygodniowy wymiar godzin zajęć z języka angielskiego wynosi 5 godzin

 

Co to jest nauczanie dwujęzyczne?

 

CLIL ( Content and Language Integrated Learning) to nowoczesna i innowacyjna forma nauczania języka obcego. Wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo –językowe. CLIL polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym i dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym.

 

Co to jest oddział dwujęzyczny?

 

To klasa dla uczniów, którzy zainteresowani są nauką języka angielskiego. Jej ideą jest takie rozszerzenie kompetencji językowych uczniów, by mogli w przyszłości kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej liceum a potem podjąć studia w języku obcym w Polsce lub za granicą.


 

Celem nauczania dwujęzycznego jest:

 

zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i kompetencji językowych osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego

przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w liceach, do zdobywania certyfikatów potwierdzających wysokie kompetencje językowe, a w przyszłości do studiów poza granicami kraju

stosowanie języka w szerokim zakresie w sposób autentyczny oraz jako narzędzia do przyswajania wiedzy z innych przedmiotów.

Czym różni się nauka w oddziale dwujęzycznym od nauki w oddziale ogólnym?

* 5 godzin tygodniowo języka angielskiego

* matematyka, biologia i geografia nauczane dwujęzycznie

* poznajemy historię, literaturę, kulturę i zagadnienia społeczne krajów anglojęzycznych

 

Jakie działania oparte na edukacji dwujęzycznej planujemy podejmować w przyszłości?

* Kontynuowanie współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie.

* Nawiązanie współpracy z ambasadą Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

* Organizacja wyjazdów edukacyjno-turystycznych do Wielkiej Brytanii i innych krajów, w których można posługiwać się językiem angielskim.

* Zajęcia z native speakerami.

* Korespondencję z uczniami z zagranicy.

* Działania promujące język angielski i kulturę krajów anglojęzycznych.

* Przygotowanie przedstawienia w języku angielskim.

* Realizacja projektów w języku angielskim.

Danuta Anaszewicz