Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jarosława Dąbrowskiego
10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70, mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl

INFORMACJA OGÓLNA

 

Szkoła Podstawowa nr 2 istnieje od czerwca 1945 roku, jest najstarszą szkołą w mieście, szkołą wielopokoleniową z dużymi tradycjami.

Realizując zadania współczesnej szkoły, preferujemy takie wartości, jak: odpowiedzialność, otwartość, ciekawość świata, dobro, prawość, tolerancja, punktualność.

Pragniemy, aby nasza szkoła była kreatywna, motywowała do działania, tworzyła atmosferę ciągłych poszukiwań.

Tym, co nas wyróżnia, jest oferta programowa szkoły dostosowana do potrzeb środowiska. Wspomagamy rozwój dzieci poprzez kształtowanie zainteresowań, zdolności oraz właściwych postaw.

Kapituła XV edycji konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości przyznała Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie wyróżnienie I stopnia za Doskonałość Zarządzania (10 czerwca 2015r.). Tytułu Laureata W-MNJ nasza szkoła używała do końca roku szkolnego 2015/2016.

 

Od 1 września 2017r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie zgodnie z  Uchwałą nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą –Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2017r. poz.2007) funkcjonować będzie  w dwóch obiektach:

 

 

Obiekt 1.

Obiekt 2.

10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70

tel. 89 524 82 40  kancelaria szkoły      

fax 89 524 82 50

 

10-560 Olsztyn, ul. Żołnierska 39

tel./fax 89 533 69 61 

klasy 1-3

klasy 4a,b,c,d,e,f,g,h

klasy 5-6

klasy 7a,b,c,d,e,f

klasa 4i

klasy 7g,h,i

oddziały gimnazjalne

 

 

 

Hasło roku szkolnego 2017/2018: Tworzymy szkołę uczącą się we współpracy.

 

Obszar: Kształcenie

§  Wspieranie rozwoju dziecka od klasy pierwszej do ukończenia szkoły – programowanie indywidualnej drogi rozwoju ucznia

§  Wdrażanie skutecznych metod pracy nauczyciela ukierunkowanych  na proces efektywnego  nauczania.        

§  Tworzenie warunków do rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów -

realizacja nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań  programowych w obszarze kształcenia

§  Wzbogacanie oferty edukacyjnej umożliwiającej rozwój zainteresowań uczniów

§  Podnoszenie jakości wsparcia udzielanego uczniom w procesie kształcenia i wychowania.

§  Podejmowanie działań ukierunkowanych na podtrzymywanie poczucia tożsamości uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych

 

 

Obszar: Wychowanie

§   Poszukiwanie efektywnych metod i form pracy służących scalaniu działań wychowawczo-profilaktycznych.

§   Integrowanie procesu wychowawczego w relacjach szkoła – dom.

§   Kształtowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych.

§   Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego.

§   Kształtowanie postaw patriotycznych. Wychowanie do wartości.

 

Obszar: Warunki pracy

§   Zapewnienie optymalnych warunków nauki i pracy.

§   Podejmowanie działań poprawiających  warunki lokalowe i wzbogacających wyposażenie szkoły.