Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jarosława Dąbrowskiego
10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70, mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl
SOCRATES

SOCRATES – COMENIUS

Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie uczestniczy w programie SOKRATES-COMENIUS od roku szkolnego 2005/2006. Ta inicjatywa zrodziła się z potrzeby projektowania rozwoju naszej placówki, a także w celu rozwinięcia i umocnienia poczucia przynależności do wspólnej Europy poprzez wymianę doświadczeń ze szkołami partnerskimi.

Udział w programie korzystnie wpływa na jakość naszej oferty edukacyjnej:

 • wymiana sprzyja analizie i porównaniu systemów edukacyjnych;
 • współpraca międzynarodowa pozwala na realizację priorytetów zawartych w deklaracji programowej naszej placówki.

W określaniu celów i priorytetów współpracy międzynarodowej zaangażowana jest cała społeczność szkolna: dyrektor, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Nad strategią międzynarodowej współpracy czuwa powołany przez dyrektora zespół koordynatorów projektu, który planuje pracę, przygotowuje materiały edukacyjne w formie prezentacji multimedialnych wykorzystywane podczas wizyt, przygotowuje sprawozdania z realizacji zadań i przedstawia efekty współpracy ze szkołami partnerskimi na posiedzeniach rady pedagogicznej. Szkoła uzyskuje dodatkowe środki finansowe-granty, przeznaczone na wyjazdy robocze nauczycieli do szkół we Włoszech, Norwegii, Danii oraz pomoce dydaktyczne  niezbędne w realizacji projektu.

KALENDARIUM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU:

 

 • We wrześniu 2005 wzięliśmy udział w Festiwalu Comeniusa organizowanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
 • W dniach 26-30 października 2005 gościliśmy przedstawicieli ze szkół z Danii, Norwegii i Włoch. Tematem wizyty było porównanie różnych systemów oceniania, omówienie działań podejmowanych w tym kierunku

 • Od 11 do 15 stycznia 2006r. odbyła się wizyta robocza przedstawicieli szkół partnerskich w Norwegii. Jej celem było napisanie wniosku aplikacyjnego na kolejny rok trwania projektu, wprowadzenie nowatorskich sposobów informowania ucznia i jego rodziców/opiekunów o osiągnięciach edukacyjnych ucznia oraz metod komunikowania się szkoły ze środowiskiem rodzinnym ucznia. Poruszony został również temat systemu jakości pracy szkół.
 • W dniach 25-29 kwietnia 2006r. przedstawiciele szkół partnerskich spotkali się na wizycie roboczej w Danii. Dyskutowano na temat wprowadzania różnorodnych metod nauczania do procesu dydaktycznego, by zapewnić każdemu dziecku jak najlepsze możliwości rozwoju z uwzględnieniem technologii informatycznych.
 •  

 • W dniach od 15 do 19 listopada 2006 roku odbyła się wizyta przedstawicieli szkół partnerskich we Włoszech. Tematem spotkania były przede wszystkim działania szkoły na rzecz uczniów niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz edukacyjne i organizacyjne aspekty planowania pracy szkoły pod kątem wykorzystania umiejętności nauczycieli specjalistów i ich rola w szkole.
 • W dniach 3-9 grudnia 2006r. odbyła się robocza wizyta nauczycieli z Polski w szkole w Svelvik w Norwegii. Celem wyjazdu była obserwacja następujących obszarów życia szkoły: zajęcia edukacyjne, planowanie pracy, współpraca nauczycieli uczących w danym oddziale, organizacja pracy nauczyciela i uczniów.
 • W dniach 17 I 2007 – 19 I 2007 nauczycielki z Norwegii w ramach projektu przyjechały do naszej szkoły. Celem wizyty była obserwacja następujących obszarów życia szkoły: ocenianie uczniów, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, planowanie pracy z uczniami.
 •  

 • W dniach 26 – 27 kwietnia odbyło się podsumowanie projektu SOCRATES COMENIUS pod hasłemWiosna na Warmii. Wiosna w Europie. Oprócz przedstawicieli ze szkół partnerskich z Norwegii i Włoch gościliśmy nauczycieli z Wielkiej Brytanii i Francji.

 • Pierwszy dzień wizyty: uczniowie klasy III d zaprezentowali tradycje naszego regionu w inscenizacji pt. „Wielkanoc i wiosna na Warmii”; następnie nasi goście wzięli udział w warsztatach regionalnych przygotowanych przez uczniów klasy VI b oraz w warsztatach tanecznych , przeprowadzonych przez kierownika artystycznego i choreografa Zespołu Pieśni i Tańca „WARMIA”; kolejnym punktem programu była niespodzianka dla gości przygotowana przez uczniów klasy III a i V b w formie prezentacji krajów partnerskich: Włoch i Norwegii; na koniec uczniowie obejrzeli prezentacje gości, które przybliżyły tradycje i kulturę Włoch oraz Norwegii związaną z wiosną i Wielkanocą.

  Drugi dzień wizyty: spotkanie z Prezydentem Miasta Olsztyn – Panem Czesławem Jerzym Małkowskim oraz przedstawicielami władz miasta w celu przekazania informacji o wynikach współpracy szkół w ramach projektu Socrates Comenius.

  Praktyczne przykłady wykorzystania rezultatów projektu:

  • Projekt wpłynął na sposób zarządzania szkołą. Został włączony do Programu Rozwoju Szkoły, a współpraca europejska jest priorytetem tego rozwoju.
  • Wzbogacono zajęcia z uczniami o tematykę europejską (organizacja wizyt w Olsztynie, konkurs wiedzy o krajach europejskich, gazetki ścienne, zorganizowanie w szkole dnia języków obcych – prezentowanie scenek po angielsku lub niemiecku na temat krajów partnerskich, Dnia Comeniusa  – kwiecień 2007-całkowicie poświęconego projektowi, szkołom partnerskim i ich krajom).
  • Do planu doskonalenia nauczycieli włączono naukę języków obcych: angielskiego i niemieckiego na dwóch poziomach.
  • Wprowadzono zmiany w dokumentacji indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem(pogłębiona diagnoza) oraz nowe metody planowania procesu dydaktycznego (indywidualne, długoterminowe plany zadań dla ucznia).
  • W czasie wizyt roboczych duże grono nauczycieli zaangażowało się w techniczne i merytoryczne ich przygotowanie.
  • Nauczyciele aktywnie współtworzyli produkty projektu (materiały informacyjne, prezentacje, analizy ankiet), wprowadzili nowe metody nauczania, udoskonalili swój warsztat pracy, zmienili organizację i wystrój sal lekcyjnych.
  • Wzrosła motywacja do doskonalenia zawodowego.
  • Od roku szkolnego 2007/2008 (wzorem szkoły duńskiej) w szkole zatrudniony jest psycholog.
  • Nastąpiły też zmiany w organizacji czasu pracy nauczycieli wzorem szkoły norweskiej (zaplanowano dzień spotkań zespołów problemowo zadaniowych i dostosowano plan zajęć by wszystkim zainteresowanym umożliwić udział w spotkaniach).
  • Szkoła stara się także o pozyskanie pomieszczeń do pracy własnej nauczyciela.