Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jarosława Dąbrowskiego
10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70, mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl

NABÓR

 

 

 

Miejskie Towarzystwo Pływackie „Kormoran” Olsztyn oraz Szkoła Podstawowa nr 2 zapraszają dzieci z trzecich klas wyróżniające się predyspozycjami do uprawiania pływania na dodatkowe bezpłatne zajęcia pływackie prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów klubu MTP Kormoran.

Zajęcia mają na celu rozpropagowanie pływania, zachęcenie dzieci do uprawiania tej dyscypliny sportu oraz podniesienie poziomu umiejętności pływackich kandydatów do klas sportowych działających w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 10 w Olsztynie.

 Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w godzinach 9:15-10:00 na basenie przy ul.Głowackiego 27 od  25.02.2017r.

/Warunkiem uczestnictwa w ww.zajęciach jest udział w zajęciach szkółek pływackich organizowanych przez OSiR/

 

Zasady rekrutacji do klasy IV sportowej o profilu pływanie na rok szkolny 2017/2018

 

1.Do  czwartej klasy sportowej o profilu pływanie może uczęszczać uczeń, który:

1/ w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat ( rocznik 2007 lub  2008);

2/ posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

3/ uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Pływacki;

4/ posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu pływanie;  

   2.   Zakres próby sprawności fizycznej i zasady uzyskiwania punktów.

   1/  Każdy kandydat poddany zostanie  następującym próbom:

  I. Testy sprawności  pływackiej

  1/ Technika pracy nóg w stylu dowolnym /z deską, z dmuchaniem do wody/

      na długości     25m (od 1 do 5 punktów).

   2/ Technika pracy nóg w stylu grzbietowym /bez deski ,ramiona w strzałce/

        na długości 25m (od 1 do 5 punktów).

    3/ Technika pływania stylem dowolnym na długości 25m (od 1 do 7 punktów).

    4/ Technika pływania stylem grzbietowym na długości 25m (od 1 do 7 punktów).

     5/ Praca nóg w  stylu klasycznym /na brzuchu z deską/ (od 1 do 5 punktów).

     6/ Skok do wody ze słupka : na główkę -3punkty, na nogi -1 punkt, brak skoku- 0 punktów

II. Sprawdzian zdolności motorycznych na lądzie

      1.Skoczność: skok w dal z miejsca, pomiar odległości (cm) (od 1do 6 punktów)

      a) wykonanie

      Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok  w dal na odległość na materac.

      b) pomiar

      Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linia skoku a ostatnim śladem piet.

      c) uwagi

      Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.

Ilość punktów

Dziewczęta

Chłopcy

6

powyżej 130

powyżej 140

5

120-129 cm

130 – 139 cm

4

110-119 cm

120 -129 cm

3

100-109 cm

110 – 119 cm

2

90-99 cm

100-109 cm

1

poniżej 90 cm

poniżej 100 cm

 

2.Siła ramion: rzut piłką lekarską (2 kg) w przód, pomiar odległości (cm)   (od 1 do 6 punktów)

 a) wykonanie

     Testowany staje za linią w rozkroku na szerokość bioder, trzymając oburącz piłkę  wykonuje zamach z lekkim skłonem tułowia w tył po czym wyrzuca ją jak najdalej  w przód.

     b) pomiar

      Rzut mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik  najlepszego rzutu.                                               

     c) uwagi

     W trakcie wykonania rzutu nie wolno odrywać stóp od podłoża.

Ilość punktów

Dziewczęta

Chłopcy

6

powyżej 2,8 m

powyżej 3,25 m

5

2,6-2,8m

3,0-3,25m

4

2,4-2,6m

2,75-3,0m

3

2,2-2,4m

2,50-2,75m

2

1,9-2,2m

2,25-2,50m

1

poniżej 1,9 m

poniżej 2,25 m

 

   3.  Gibkość:  skłon tułowia w przód:  stanie w pozycji na baczność, pomiar odległości (cm)  (od 1 do 6 punktów)

   a) wykonanie

    Badany staje na taborecie tak, by palce stóp obejmowały jego krawędź, stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie wykonuje skłon w przód, dotykając jak najniżej palcami na przymocowanej w tym celu do taboretu podziałce.

  b) pomiar

   Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm

Ilość punktów

Dziewczęta

Chłopcy

6

+ 6 cm powniżej

+ 3 cm poniżej

5

3-6 cm poniżej

0-3 cm poniżej

4

0-3 cm poniżej

0-3 cm powyżej

3

0-3 cm powyżej

3-6 cm powyżej

2

3-6 cm powyżej

6-9 cm powyżej

1

więcej niż 3 cm powyżej

więcej niż 6 cm powyżej

3.  Zasady uzyskiwania punktów:

1/ Ocenie podlegać będzie technika wykonywania ćwiczenia, szybkość pływania, koordynacja ruchowa podczas wykonywania ćwiczenia, sposób oddychania podczas wykonywania próby, siła mięśni ramion i nóg oraz gibkość.

 2/ Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

 3/W przypadku większej  liczby kandydatów, spełniających  warunki, o których mowa w ust.1 pkt 1, 2, 3, niż liczba wolnych miejsc w oddziale  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawnościowych, o których  mowa w ust.2.

   Terminy rekrutacji

  1. Sprawdzian- próby sprawności fizycznej  wyznaczony jest na dzień 8 kwietnia 2017r. (sobota)  o godzinie 7.30 /pływalnia OSiR przy ul. Głowackiego 27/
  2. Wyniki przeprowadzonego sprawdzianu – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podane będą  przez Komisję Rekrutacyjną dnia 10 kwietnia 2017r. o godzinie 1000 w gablocie MTP Kormoran Olsztyn  na Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Głowackiego 27, na stronie internetowej Klubu Miejskiego Towarzystwa Pływackiego Kormoran Olsztyn  oraz w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego  w Olsztynie przy ul. Kościuszki 70.
  3. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka.
  4. Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie z trenerami pływania- 12 kwietnia 2017r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie ( stołówka szkolna).
  5. Składanie podań- zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie- do 24 kwietnia 2017r.
  6. Podanie  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych-28 kwietnia 2017r. kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.
  7. Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcą i trenerami pływania- 22 maja 2017r. godzina 17.00.   

Wymagane dokumenty od kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie złożone do szkoły do 24 kwietnia 2017r.

1. Podanie o przyjęcie do szkoły do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie- pisemna zgoda  rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału.

2. 1 zdjęcie do legitymacji ucznia.

3. Orzeczenie lekarskie  potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.